Mü'min imrenir, münafık haset eder. [İ.Maverdi] Hadis-i Şerif.

22 Haziran 2012 Cuma

RİYAZÜ'S SALİHİN NEDİR?

Hadis kaynakları arasında önemli bir yer teşkil eden imam Nevevinin hadis üzerine olan çalışmalarının muazzam eseridir.
Uzun zamandır kafamı meşgul eden bir konu. Bir müslümanın evinde Kuran-ı Kerim nasıl olmazsa olmaz bişeyse, Sahih bir Hadis kitabı da öyle. Küçük bir araştırma sonucu bu ayın faziletinide düşünerek bu seti almaya karar verdim. Allah okumayı ve anlamayı nasip etsin. Bu eserin sahibi İmam Nevevi'nin hayatını dinledim. Çok etkileyici, imrenmemek mümkün değil.
Sohbetlerini takip ettiğim alimlerimizinde tavsiyeleri bu eser üzerine.
Kimleri takip ediyorum:  Merhum Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan (Rh.a.) (Allah  rahmet eylesin. Sesi ve anlatımı huzur veren, ilham veren bir zat. Onu radyo dinlerken bulmuştum. Akra Fm. Birgün anlatırım detaylı bir şekilde inşaallah.)
Nurettin Yıldız (Sosyal Doku Derneği)


Tabi birçok hadis kitabımız var.

1.   Râmûzül-Ehâdîs
2.   İmam Nevevî'nin Riyâzus-Sàlihîn
3.   Muhtârul-Ehàdîsin-Nebeviyye
4.   İmam Buhârî
5.   İmam Müslim
6.   İmam Tirmizî
7.   İmam Neseî
8.   İmam Ebû Dâvud
9.   İmam İbn-i Mâce
10. İmam Ahmed ibn-i Hanbel
11. İmam Mâlik'in Muvatta

Hepsi makbuldür, alimlerimizin tavsiyesidir.

Hiç yorum yok: