Mü'min imrenir, münafık haset eder. [İ.Maverdi] Hadis-i Şerif.

21 Ekim 2012 Pazar

Kurbana Niyet Etmek

 
Kurban kesilirken, sahibi veya vekili tarafından okunur.
  
"Allahümme haza minke ve ileyke. Fetekabbel minn."
"Ya Rabbi! Bu sendendir ve sanadır. Benden kabul buyur."
 
" Şüphesiz ki ben yüzümü, gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a dosdoğru çevirdim. Ben müşriklerden değilim."
 
" Namazım, niyazım, hayatım ve ölümüm bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun ortağı yoktur. Bununla emrolundum. ben ilk müslümanlardanım." ayeti kerimesi (En'am Suresi) de okunur.
 
(Tabi tam kurban kesilirken bu duaları okumak, şimdiki şartlar itibariyle pek mümkün olmuyor. Ama en azından dua niyetiyle, ne yaptığımızı bilerek, farkında olmak adına, o an  kurbanımız kesiliryormuş gibi okumalı.)

Niyet Olarak :  
“Yâ Rabbî, şu vücudum sana karşı o kadar isyan etti ki, affedilmem için bu vücudumu sana kurban etmem icabediyor. Fakat sen Kitab’ınla insanın kurban edilmesini haram kıldığından, vücuduma bedel olarak bu hayvanı senin rızan için kesiyorum. Kabul buyur Yâ Rabbî” dedikten sonra üç defa “Allahu ekber, Allahu ekber, lâilâhe illâllahü vallâhü ekber, Allahu ekber velillâhil hamd” diye tekbir alır ve “Bismillâhi Allâhü ekber“ der ve kurbanı keser. Kurbanı kesinceye kadar konuşmak mekruhdur. (Ziya Sunguroğlu’nun notlarından)

Allah kabul etsin...
 
1 - Yüce Rabbimiz'e yaklaşmaya vesile oldu,
2 - Allah'ın verdiği nimetlere şükrümüzün göstergesi ve
3 - Allah'ın emrine teslimiyetin göstergesi oldu.
 

Hiç yorum yok: