Mü'min imrenir, münafık haset eder. [İ.Maverdi] Hadis-i Şerif.

15 Ekim 2012 Pazartesi

Zilhicce - Devam

 
Kurban Bayramının bulunduğu aydır (10. günü).
 
Hac ibadetinin yapıldığı aydır.
 
"Başka günlerde yapılan hiçbir sâlih amel bu günlerde, yani Zilhicce’nin on gününde yapılanlar kadar Allah’a sevimli değildir." (İbn Abbas r.a.)
 
Oruç tutmak, özellikle arefe günü.
 
Terviye günü Arefe'den önceki gündür. Çok faziletlidir. Hiç olmazsa Terviye ve Arefe gününü oruçla geçirilmelidir, fırsatı kaçırmamak adına.
 
(Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya bedeldir. Bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi’ni ihya etmek gibidir.) [İbni Mace]

(Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, yedi yüz misli sevab verilir.) [Beyheki]

(Terviye günü [Arefe’den önceki gün] oruç tutup, günah söz söylemeyen Müslüman Cennete girer.) [Ramuz]
(Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutan, her günü için, yüz köle azat etmiş veya cihad edenlere yüz at vermiş veya Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevab alır.) [R. Nasıhin]
(Zilhiccenin ilk on günü fazilette bin güne, Arefe günü ise on bin güne eşittir.) [Beyheki]

(Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!) [Taberani]


Tesbih: Sübhanallah,
Tahmid: Elhamdülillah,
Tehlil: Lâ ilâhe illallah,
Tekbir: Allahü ekber, demektir


 


Hiç yorum yok: