Mü'min imrenir, münafık haset eder. [İ.Maverdi] Hadis-i Şerif.

21 Ekim 2012 Pazar

Kurban Nedir?

 
Kurbanın Kelime Mânâsı = Kurbet, yaklaşmak demektir.
 
Kurban; Allah'a mânen yaklaşmak için ibadet niyetiyle Kurban Bayramı günlerinde belirli cins ve vasıftaki hayvana denir. Zekât gibi Kurban da mal ile yapılan ibadettir. Yüce Allah'ın verdiği nimetlerin bir şükranesidir. Bunun neticesinde sevap ve Allah'ın rızası kazanılır. Ayrıca bir takım kaza ve belalardan korunulur.
 
Kurban Kesmenin Hükmü:
 
Kurban kesmenin hükmü vaciptir. Hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır.
 
Delili : (Kur-an'dan)
Kevser Suresinin 2. ayeti kerimesidir.
 
"fesalli lirabbike venhar"
"Rabbin için namaz kıl ve kurban kes"
 
Delili : (Sünnet'ten)
Ebu Hureyye (r.a.)'den rivayet edilen bir hadisi şerifte Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
 
"Hali vakti yerinde olup da Kurban kesmeyen bizim mescitlerimize yaklaşmasın."
 
Kimlere Vaciptir?
 
1- Müslüman Kimselere
 
2- Mukîm Olanlara (seferde olanlara vacip değildir.)
 
3- Hür olanlara
 
4- Nisâba Mâlik Olanlara (Şer'an zengin sayılmak demektir. Bir kimsenin oturduğu ev, evde kullanılan eşyalar, binek vasıtaları, iş ve sanat, alet ve malzemeleri dışında ikiyüz dirhem (561,2 gr) gümüş yahut bunun değerinde bir mal veya para olursa Kurban vacip olur. Kurban da bu malın üzerinden 1 yıl geçme şartı yoktur.)
 
 

Hiç yorum yok: